Wat is VNG Connect?

De doelstelling van VNG Connect is tweeledig. VNG Connect is gericht op het vergroten van de ledengerichtheid en zichtbaarheid van de VNG. Dit wordt gedaan door (tijdelijke) detacheringen te faciliteren tussen de VNG en (semi-)overheidsorganisaties. VNG Connect is daarnaast een instrument om de (interne) mobiliteit en ontwikkeling van VNG -edewerkers te bevorderen. VNG Connect is de schakel tussen de medewerker met een mobiliteitswens en de invulling daarvan door interne of externe detachering.