Informatieve video’s 'Aan de slag als raadslid'

Speciaal voor raadsleden heeft het VNG Raadsledenprogramma in 2014 informatieve video’s gemaakt over actuele beleidsonderwerpen*. VNG-medewerkers en andere deskundigen komen aan het woord. Vragen naar aanleiding van deze video’s? Neem contact op met het VNG Informatiecentrum.

 

Financieel

De financiën van de decentralisaties

Welke financiële middelen krijgen gemeenten voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein en hoeveel wordt er door het rijk bezuinigd? Renate Reusch (VNG Expertisecentrum Financiën & Economie) praat u bij.

 

Wegwijs in de gemeentefinanciën

Hoe zit het met de geldstromen van het rijk naar gemeenten? En hebben gemeenten nog andere inkomsten? Gijs Oskam (VNG Expertisecentrum Financiën & Economie) legt het uit.

 

Gemeentebegroting

In dit filmpje vertelt Melchior Kerklaan (VNG Expertisecentrum Financiën & Economie) wat de programmabegroting inhoudt en hoe u als raadslid grip kunt hebben op de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

 

Gemeentelijke belastingen

Welke gemeentelijke belastingen zijn er? Welke bevoegdheden heeft u als gemeenteraad?  U hoort het van Gerbrand van den Ban (VNG Expertisecentrum Financiën & Economie).

 

Decentralisaties

Passend onderwijs

Astrid Jansen (VNG Expertisecentrum Sociaal Domein) legt uit wat de invoering van het Passend Onderwijs inhoudt en betekent voor gemeenten.

 

Gemeentelijke monitor sociaal domein

Als raadslid wilt u weten in hoeverre beoogde maatschappelijke effecten van de decentralisaties behaald worden. Eduard Renger (Programma VISD) licht toe hoe de gemeentelijke monitor sociaal domein inzicht biedt.

 

Privacy en Informatieveiligheid

Hans Versteeg (VNG Expertisecentrum Sociaal Domein) en Koen Wortmann (VNG Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht) leggen uit wat u als raadslid kunt doen om te zorgen dat uw gemeente veilig met gegevens omgaat en de privacy van inwoners beschermt.

 

Volksvertegenwoordigende rol in het sociaal domein

Hoe gaat u om met inwoners die u aanspreken op vastgesteld beleid, de toegang en kwaliteit van de zorg en ondersteuning van hun kinderen, ouders of buren? De VNG sprak hierover met drie raadsleden: Ferry van den Broek (VVD, Eindhoven), Simone Kennedy (ChristenUnie, Amersfoort) en Niek Verkaik (PvdA, Hardinxveld-Giessendam).

 

Jeugdhulp

Vanaf januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor minderjarigen. Astrid Jansen (VNG Expertisecentrum Sociaal Domein) vertelt u hoe u als raadslid kunt sturen en controleren op dit onderwerp.

 

Participatiewet

Iedereen die voorheen een beroep deed op de Wwb, Wajong of de Wsw zal vanaf januari 2015 aankloppen bij gemeenten. Mathilde van de Ven (VNG Expertisecentrum Sociaal Domein) legt uit wat dit voor u als raadslid betekent.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Voor o.a. begeleiding en beschermd wonen doen burgers nu nog een beroep op de AWBZ. Vanaf 2015 zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Corine Dijkstra (VNG Expertisecentrum Sociaal Domein) legt uit wat er allemaal verandert.

 

Samenwerken

Samenwerken in het sociaal domein

Heeft u als raad zicht en grip op de diverse vormen van samenwerken van uw gemeente? Ronald Bandell (Ambassadeur samenwerken sociaal domein) deelt zijn kennis, ervaring en tips.

 

Slim samenwerken

Veel taken worden uitgevoerd in samenwerking met andere gemeenten. Op welke manieren kan er samengewerkt worden en waar kunt u als raadslid op sturen? Ruurd Palstra (VNG Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht) en Patricia Vogel (VNG-project Slim Samenwerken) vertellen u meer.

 

Raadsinstrumenten

Raadsinstrumenten in vogelvlucht

U heeft als raadslid verschillende instrumenten tot uw beschikking om uw kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol goed uit te voeren. Christiaan de Vlieger (VNG Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht) vertelt over enkele instrumenten en hoe u deze kunt inzetten.

 

Woningmarkt

Gemeenten en hun woonopgave

Inwoners van uw gemeente hebben wensen als het gaat over hun woonsituatie. Hoe kunt u ervoor zorgen dat deze wensen gehoord worden en hoe kunt u verschillende woningcorporaties aansturen?

Gerard Koster en Guust Linders (VNG Expertisecentrum Fysiek Domein) vertellen u meer over woonbeleid dat werkt.  

 

Grondbeleid

Waar kunt u als raadslid op letten als het gaat om het grondbeleid en het aankopen van grond? Welke risico’s zijn er voor gemeenten? Henk van den Berge, raadslid in de gemeente Apeldoorn, vertelt hierover aan de hand van eigen ervaringen.

 

VNG

Wat doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten?

In dit filmpje legt Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG) aan u uit wat de VNG voor u doet en hoe u als bestuurder ook actief kunt bijdragen aan de vereniging.

* Halverwege 2015 zijn deze video’s gecontroleerd op actualiteit. Hoewel enkele genoemde cijfers inmiddels veranderd zijn, zijn deze video’s inhoudelijk voldoende actueel.