Informatieve video’s 'Aan de slag als raadslid'

Speciaal voor raadsleden heeft het VNG Raadsledenprogramma in 2014 informatieve video’s gemaakt over actuele beleidsonderwerpen*. VNG-medewerkers en andere deskundigen komen aan het woord. NB: met oog op de raadsverkiezingen van 2018 worden deze filmpjes momenteel vervangen en aangevuld!

Financieel

Wegwijs in de gemeentefinanciën

Hoe zit het met de geldstromen van het rijk naar gemeenten? En hebben gemeenten nog andere inkomsten? Gijs Oskam (VNG Expertisecentrum Financiën & Economie) legt het uit.

Gemeentebegroting

In dit filmpje vertelt Melchior Kerklaan (VNG Expertisecentrum Financiën & Economie) wat de programmabegroting inhoudt en hoe u als raadslid grip kunt hebben op de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Gemeentelijke belastingen

Welke gemeentelijke belastingen zijn er? Welke bevoegdheden heeft u als gemeenteraad?  U hoort het van Gerbrand van den Ban (VNG Expertisecentrum Financiën & Economie).

Privacy en Informatieveiligheid

Hans Versteeg (VNG Expertisecentrum Sociaal Domein) en Koen Wortmann (VNG Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht) leggen uit wat u als raadslid kunt doen om te zorgen dat uw gemeente veilig met gegevens omgaat en de privacy van inwoners beschermt.

Raadsinstrumenten

Raadsinstrumenten in vogelvlucht

U heeft als raadslid verschillende instrumenten tot uw beschikking om uw kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol goed uit te voeren. Christiaan de Vlieger (VNG Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht) vertelt over enkele instrumenten en hoe u deze kunt inzetten.