Position paper
Samenvatting: 'Zorg dichtbij' maakt het mogelijk maatwerk te leveren, aan te sluiten bij wat mensen wél kunnen, de eigen kracht en het sociaal netwerk te betrekken en naast individuele ook algemene voorzieningen te ontwikkelen. Gemeenten willen de vernieuwing in zorg en ondersteuning graag verder brengen. De leden van de VNG...
Position paper
In dit position paper legt de VNG uit waarom het belangrijk is dat de Jeugdwet per 1 januari 2015 van kracht wordt. De position paper is op 6 december 2013 verstuurd naar de VWS Commissie van de Eerste Kamer. We gaan in op drie hoofdzaken: Gemeenten staan achter de Jeugdwet....
Position paper
In deze notitie, opgesteld in samenwerking met bestuurders, ambtenaren en externe deskundigen, wordt de weg gewezen naar een samenhangende aanpak van de decentralisaties op het gebied van werk, zorg en jeugd en op aanpalende terreinen zoals passend onderwijs.
Position paper
Bij sommige gezinnen en kinderen is de balans tussen draaglast en draagkracht kwetsbaar. De RMO bracht advies uit over de begeleiding van kwetsbare gezinnen. Zijn deze gezinnen gebaat bij een vorm van langdurige en lichtfrequente basishulp en hoe kun je die lokaal het best organiseren? Een deel van de kwetsbare...