Factsheet
De VNG wil meer werkzaamheden in coproductie met haar leden uitvoeren. Dat doet ze door medewerkers tijdelijk bij gemeenten te laten werken en andersom gemeentemedewerkers bij de VNG. Door op deze wijze in coproductie met de leden te werken leert de VNG de dagelijkse praktijk van de gemeenten nog beter...
Factsheet
Samenwerken heeft een positief effect op de kwaliteit van ondersteuning. Veel vormen van samenwerking zijn toegestaan. Dit is de kernboodschap van het 'Factsheet Samenwerking op het terrein van maatschappelijke ondersteuning'. Niet alleen samenwerking tussen aanbieders is van belang, ook de samenwerking met andere spelers (woningcorporaties, zorgverzekeraars, huisartsen) biedt goede mogelijkheden....
Factsheet
Het doel van deze rapportage 'Eerste inventarisatie bekostigingsmodellen' is informatie te verstrekken over bekostigingsmodellen voor het nieuwe stelsel ´Zorg voor de Jeugd´. Het gaat daarbij om overzicht te creëren, begrippen te verduidelijken en diverse dilemma’s en mogelijkheden rond de bekostiging te beschrijven. Dit document vormt daarmee input voor de beleidsafwegingen...
Factsheet
Regelmatig sluiten gemeenten bevoegdhedenovereenkomsten. In zo'n overeenkomst maakt een gemeente afspraken met de wederpartij over de manier waarop zij gebruik maakt van haar publiekrechtelijke bevoegdheid. De VNG heeft hierover een factsheet gemaakt. Aan de orde komen kwesties als: Wanneer mag een gemeente contracteren? Hoe komt de overeenkomst tot stand? Wat...
Factsheet
Als een onderneming1 arbeidskrachten ter beschikking stelt aan anderen dan is daarop de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) van toepassing en geldt de daarin opgenomen registratieplicht. Deze registratieplicht houdt in dat een onderneming die uitzendkrachten ter beschikking stelt zich als zodanig registreert bij de Kamer van Koophandel. Deze wet...
Factsheet
Welke vormen van 'uitleen' van een combinatiefunctionaris zijn mogelijk? En wat zijn de gevolgen voor het werkgeverschap en het betalen van BTW? De factsheet 'Vormen van uitleen' en BTW zet het voor u op een rij. Een algehele BTW-vrijstelling voor het uitlenen / te werk stellen van combinatiefunctionarissen is helaas...
Factsheet
Vragen over handhaving zijn net zo divers als de zaken zelf. Denk daarbij aan illegale schuurtjes, geluidsoverlast of permanente bewoning van vakantiehuisjes. In deze factsheet komen vaak voorkomende handhavingskwesties aan de orde. Daarnaast een beknopt overzicht van relevante rechtspraak. Welke zaken zijn voor de praktijk van belang?
Factsheet
Vanaf het begin zijn werkgeverschap en BTW belangrijke items bij de combinatiefunctionarissen. Een combinatiefunctionaris kan aangesteld worden bij een lokale partner (onderwijs, sport of cultuur) of bij een 'derde'. De samenwerkende partners ontwikkelden factsheets met feiten, tips en risico's over het werkgeverschap bij een lokale partner of bij een derde...