Organisatie

VNG

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2015

Met de Zelftest controleert u of de cliëntondersteuning in uw gemeente voldoet aan de eisen van de Wmo 2015. De publicatie omvat een lijst van testvragen met toelichting. 

De VNG heeft de Zelftest opgesteld in samenwerking met cliëntenorganisaties Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Landelijk Platform GGZ, Koepel van ouderenorganisaties CSO, Landelijk Platform Cliëntenraden MEE en de Koepel Wmo-raden.