Organisatie
VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2020

Als onderdeel van het bestuursakkoord klimaatadaptatie heeft het ministerie van IenW de VNG middelen ter beschikking gesteld om – zo nodig – gemeenten extra te ondersteunen bij het maken en uitvoeren van klimaatadaptatiebeleid. Dit ‘ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie VNG’ bevindt zich nu in de uitvoeringsfase, waarbij een poule van 12 ervaren adviseurs gemeenten verspreid over Nederland ‘op maat’ ondersteuning biedt. In dit document worden de eerste bevindingen in het programma gepresenteerd.