Organisatie
VNG, Universiteit Leiden
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2015

Op weg naar het Trendbericht (positie en toekomst gemeenteraad) heeft de VNG Denktank in discussies het werkterrein verkend. Deze verkenning is in dit essay door wetenschappelijk begeleider prof. Wim Voermans samengebracht met een literatuurstudie en de uitkomsten van de enquête onder burgers, raadsleden en wethouders. 

Het essay vormt de aanzet voor verdere discussies met de gemeentelijke bestuurspraktijk, experts en andere belangstellenden. Wilt u met de Denktank in discussie? Dat kan onder meer tijdens de Bestuurdersdag (30 november 2015), het VNG/KING Nieuwjaarscongres (14 januari 2016) en Raad op Zaterdag van 30 januari 2016. Schriftelijk reageren kan ook via: denktank@vng.nl.