Organisatie
Regio ZuidOost-Brabant
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2021

Het document bevat afspraken over de ketenprocessen, waarbij gemeente, waterschap, Rijkswaterstaat of provincie bevoegd gezag is én waarbij alleen ketenpartners in de regio Zuidoost-Brabant betrokken zijn. Het gaat on processen waar men elkaar nodig heeft en waarbij meer dan één organisatie in de rol van bevoegd gezag, casemanager, behandelaar, adviseur of gemandateerd beslisser betrokken is.

U vindt hier een document dat gaat over de samenwerkingsafspraken over vergunningen en een document dat zich richt op de samenwerkingsafspraken over Toezicht en Handhaving.