Organisatie
College van Rijksadviseurs (CRa)
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2015

In het rapport ‘Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied’ van Alterra wordt een schrikbarend beeld geschetst van omvangrijke leegstand van stallen, schuren, boerderijen en erven.

Rijksadviseur Landschap en Water, Eric Luiten, liet onderzoeken wat de consequenties daarvan zijn én wat inspirerende voorbeelden zouden kunnen zijn voor hergebruik of transformatie. Daarbij maakt hij een koppeling met kansen die de energietransitie kan bieden.

Het rapport valt in twee delen uiteen. Deel 1 is de Verkenning van de opgave, deel 2 het Ontwerpend onderzoek naar kansen voor de energietransitie.