Organisatie
VNG i.s.m. KING
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2015

De gegevensverwerking in het sociaal domein voor de gemeentelijke taken gebeurt onder verantwoordelijkheid van het College van B en W. Zij moet daarover verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Dit betekent dat die verantwoording in de eigen (of gemeentelijke) organisatie moet worden belegd én dat er afspraken gemaakt moeten worden met samenwerkingspartners.

Deze handreiking biedt gemeenten informatie en handvatten voor het inrichten van de privacy governance in het sociaal domein. Zowel intern in de lijnorganisatie als bij afspraken met ketenpartners.

Zie ook