Organisatie

VNG

Publicatie soort

Factsheet

Volledige publicatie

Jaar van uitgifte

2015

Een belangrijk onderdeel van de Wet dwangsom bij niet tijdig beschikken is dat een bestuursorgaan een dwangsom verbeurt als zij een aanvraag niet op tijd afhandelt. Veel bestuursorganen zien zich steeds meer geconfronteerd met Wob-verzoeken waarbij de vragensteller niet zo zeer uit lijkt te zijn op de informatie zelf, als wel op uitbetaling van de dwangsom als niet op tijd op de aanvraag wordt gereageerd. Dit factsheet gaat in op dit soort misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).