Organisatie
Ministerie van OCW
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2015

Het bestrijden van verzuim is belangrijk omdat verzuim een voorbode is van voortijdig schoolverlaten. Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang in de aanpak van het schoolverzuim door leer- en kwalificatieplichtige jongeren. Via zijn Leerplichtbrief 2015 geeft de staatssecretaris inzicht in de verzuimcijfers en schetst hij hoe hij thuiszitten en spijbelen verder wil terugdringen.