Organisatie
Platform31
Publicatie soort
Handreiking
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2020

Mensen met een beperking wonen steeds vaker zelfstandig en vaak is meer ondersteuning nodig dan alleen een dak boven het hoofd. Om hier goed op in te spelen is gericht onderzoek nodig naar de woonzorgopgave in wijken en dorpen. Elke wijk of dorp is weer anders en dat geldt ook voor de mensen zelf. Ze verschillen in draagkracht, inkomen en regie-vermogen.

Deze handreiking is een bundeling van goede voorbeelden van woonzorgonderzoek in gemeenten en de vertaling daarvan in werkafspraken met partners. Aan de basis ligt een landelijke enquĂȘte en aanvullende interviews met bestuurders, programmaleiders en beleidsmensen. Ruim 135 gemeenten en hun partners werkten mee. Gevraagd werd hoe zij op weg zijn met het onderzoek en het uitvoeringsprogramma. Wat lukt? Welke best practices zijn er? Wat blijkt in de praktijk moeilijk?