Organisatie

VNG, VWS

Publicatie soort

Factsheet

Jaar van uitgifte

2014

Als inkopers van ondersteuning zijn gemeenten bepalend voor de concurrentieverhouding van aanbieders in het sociaal domein. Hoe verhoudt het streven naar integraal aanbod (waarbij aanbieders onderling  afstemmen en afspraken maken) zich tot mededingingsregels? Het TransitieBureau Wmo geeft in een serie van zeven informatiekaarten (factsheets) uitleg over de mogelijkheden:

  1. Mededingingsregels helpen gemeenten bij de inkoop van zorg en ondersteuning
  2. Wat zijn de mededingingsregels?
  3. Mededinging en bestuurlijk aanbesteden
  4. Mededinging en het regisseursmodel
  5. Mededinging en concurrentie per cliënt
  6. Mededinging en wijkgericht contracteren
  7. Mededinging en het Zeeuws model