Organisatie
VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2019

Verplichte zorg is heel ingrijpend en moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan.In de nieuwe Wvggz is hierbij geregeld dat de betrokkene en de familie inspraak hebben in de zorg die nodig is. Eén onderdeel hiervan is de hoorfunctie, die bedoeld is om de betrokkene in de gelegenheid te stellen zijn visie te geven op de verplichte zorg.

Bij de implementatie van de Wvggz is het beleggen van de hoorfunctie (bij een crisismaatregel) één van de te nemen keuzes voor gemeenten.Om gemeenten hierbij te ondersteunen is een infographic ontwikkeld die de keuzes bij het inrichten van de hoorfunctie inventariseert.Aan de hand van vijf scenario’s en op basis van de kenmerken van uw gemeente en uw beleidskeuzen krijgt u een beeld van de verschillende aandachtspunten.