Organisatie
VvG, Raadslid.NU en de VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2010

Om antwoord te geven op de vele vragen vanuit gemeenten, hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Raadslid.nu en de Vereniging van Griffiers (VvG) een handreiking opgesteld over de (rechts)positie van de griffie(r) in het decentrale bestuur.

Ruim zeveneneenhalf jaar na de introductie van de griffiersfunctie blijkt er nog veel onduidelijkheid te bestaan over de bestuursrechtelijke en arbeidsrechterlijke positie van de griffier. Het ontbreekt aan een duidelijk handelingskader voor gemeenteraden en individuele raadsleden om invulling te geven aan het werkgeverschap voor de griffie en griffiemedewerkers.

Handreiking rechtspositie
De handreiking biedt antwoorden over hoe dient te worden omgegaan met de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad, waaronder het regelen van de arbeidsvoorwaarden zoals salaris, vergoedingsregelingen, arbeidsduur en werktijden.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid van de raad als werkgever voor organisatorische en uitvoeringszaken, zoals het regelen van de plaatsvervanging van de griffier, de organisatie van de griffie, een functieprofiel en functiebeschrijving, afspraken over werving en selectie, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

Deze handreiking is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Actieprogramma Lokaal Bestuur.

Lezen
De publicatie is te downloaden en te bestellen via: