Organisatie
VNG, VWS
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2014

Beschermd Wonen is een taak die met de Wmo 2015 overgaat naar gemeenten. De handreiking is een hulpmiddel bij de borging van de kwaliteit en de dialoog tussen gemeente en aanbieder. De publicatie is niet alleen bedoeld voor het overgangsjaar 2015 maar vooral ook voor de invulling van de gemeentelijke beleidsvrijdheid in 2015 en de jaren daarna.