Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2022

Een arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 in de casus Didam heeft directe gevolgen voor het gronduitgiftebeleid. Gemeenten moeten volgens de Hoge Raad bij de vervreemding van onroerende zaken het gelijkheidsbeginsel in acht nemen. Dat betekent dat als hoofdregel geldt dat aan (potentiële) gegadigden gelijke kansen op de aankoop moeten worden geboden. In alle gevallen moet een beoogde grondverkoop door gemeenten openbaar bekend worden gemaakt, besliste de Hoge Raad. 

Sinds de Hoge Raad uitspraak deed, worden vanuit vastgoed- en gebiedsontwikkeling voortdurend vragen gesteld over de precieze betekenis van dit arrest voor de praktijk. Het verdient aanbeveling dat gemeenten in hun grond(uitgifte)beleid opnemen hoe in diverse situaties moet worden omgegaan met de gevolgen van het arrest. Deze handreiking biedt hiervoor bouwstenen.