Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Volledige publicatie

Jaar van uitgifte

2019

Een crisismaatregel kan leiden tot verplichte ambulante zorg of opname. Voorafgaand aan een crisismaatregel is gedurende maximaal 18 uur tijdelijk verplichte zorg toegestaan met een maximum van 12 uur nadat betrokkene door een psychiater onderzocht is. Deze handreiking is een hulpmiddel bij het inrichten van de crisismaatregel. Het beschrijft het werkproces van de crisismaatregel vanuit het oogpunt van gemeenten.

 

Deze handreiking is gebaseerd op een serie expertmeetings met beleidsambtenaren, projectmanagers en GGD-artsen van de gemeenten Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Almere en Heerlen, vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, het Ketenprogramma Wvggz van het ministerie van VWS, GGZ NL, NVvP en van de VNG. In deze serie is ook een handreiking verschenen voor het verkennend onderzoek.