Organisatie
VNG in samenwerking met BZK
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2017

Voor de realisatie van meer middenhuur in de woningmarkt hebben gemeenten verschillende instrumenten tot hun beschikking. Het Gemeentelijk instrumentarium middenhuur geeft een overzicht van instrumenten die, afhankelijk van de lokale situatie, ingezet kunnen worden. Naast de samenhang van de verschillende instrumenten komen ook aan de orde: 

  • Uitgifte grond door gemeente: verkoop en erfpacht
  • Bestemmingsplan
  • Huisvestingsverordening
  • Maatwerkafspraken
  • Inschakelen corporatie voor verhuur en bouw van middenhuurwoningen