Organisatie
VNG
Publicatie soort
Factsheet
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2015

In de factsheet ruimtelijke ordening leest u meer over de gemeentelijke structuurvisie, bestemmingsplannen, de AMvB, ontwikkelingen en de inzet van gemeenten.