Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2016

Deze handreiking voor gemeenten is een geactualiseerde versie van de handreiking uit 2014. Bovendien is de handreiking uitgebreid met hoofdstuk 3.5 over de kwaliteit van non-formeel aanbod.

De handreiking biedt gemeenten concrete bouwstenen voor de stappen die gezet moeten worden in de transitie van educatie naar het sociaal domein. Daarnaast biedt de handreiking de belangrijkste informatie om de invoering van de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) te begeleiden en uit te voeren.