Provinciale Afdelingen

De Provinciale Afdelingen behartigen de belangen van de gemeenten in de betreffende provincie. Zij onderhandelen hiertoe met het provinciebestuur. Daarnaast informeren zij gemeenten over vraagstukken die in de provincie spelen.

Elke Provinciale Afdeling van de VNG heeft een eigen bestuur. Deze afdelingsbesturen dragen kandidaten voor het algemeen bestuur van de VNG voor en adviseren over de benoemingen in VNG-commissies.

Alle Provinciale Afdelingen hebben bestuursvergaderingen (ongeveer 10x per jaar) en algemene ledenvergaderingen (1 of 2 x per jaar). Elke Afdeling heeft een eigen secretariaat. Er zijn twaalf Provinciale Afdelingen.

Websites Provinciale Afdelingen

Twee provinciale afdelingen bieden hun informatie aan via vng.nl: de Vereniging van Limburgse Gemeenten en de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de 'content' van deze pagina's. Van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten is uitsluitend de bestuurssamenstelling opgenomen.

De Afdeling Utrecht, Afdeling Overijssel, Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, Vereniging van Friese Gemeenten, Vereniging Brabantse Gemeenten, Vereniging van Drentse Gemeenten, VNG Flevoland, Afdeling Gelderland VNG, Vereniging van Groninger Gemeenten en de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten hebben een eigen, aparte website.

De afdelingen en de VNG

Leden van de VNG-directieraad gaan jaarlijks op bezoek bij de Afdelingen.

Twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering van alle secretarissen van de Provinciale Afdelingen. Deze vergadering wordt bijgewoond door de contactfunctionarissen van de VNG. De VNG-contactfunctionarissen onderhouden het contact tussen de afdelingen en het bureau van de VNG.