Nieuwbouw

Lokale Monitor Wonen

Gerelateerde thema's

De Lokale Monitor Wonen (LMW) geeft per regio, gemeente en soms per wijk inzicht in de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale en particuliere huurwoningen. Die cijfers kunnen gemeenten gebruiken bij de lokale prestatieafspraken over wonen.

Doel

Door de Lokale Monitor Wonen (LMW) hebben gemeenten inzicht in de voorraad sociale en particuliere huurwoningen.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): VNG 
Project- of uitvoeringspartner(s): Woonbond, Aedes, G4 en G32, CBS, WSW, ministerie van Binnenlandse Zaken 

Beschrijving

In de Lokale Monitor Wonen zijn gegevens opgenomen over alle huishoudens en woningen in Nederland. Deze gegevens zijn beschikbaar per regio, gemeente en wijk. In de monitor is de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de sociale huurvoorraad te zien, en gegevens over particuliere huurwoningen, koopwoningen en wonen met zorg en begeleiding. 

De Lokale Monitor Wonen is gerealiseerd op initiatief van Aedes (vereniging van woningcorporaties), de Woonbond, G4 en G32 en VNG. Partners bij dit proces waren Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), het ministerie van Binnenlandse Zaken en het CBS. Het is een instrument om alle betrokken partijen bij het tot stand brengen van lokaal woonbeleid en prestatieafspraken van gelijke kennis te voorzien, denk aan huurdersorganisatie, gemeenten en woningcorporaties. 

De Lokale Monitor Wonen maakt gebruik van verschillende databronnen, zoals de CBS-microdata met betrekking tot de thema‚Äôs wonen, demografie en inkomens. Deze data is aangevuld met een door het WSW beschikbaar gestelde databron met verhuurgelegenheden van woningcorporaties. Door deze combinatie van databronnen is het mogelijk inkomens aan huren op adresniveau koppelen. Het betreft daadwerkelijke registratiecijfers en geen schattingen.  

Voor een technische onderbouwing met informatie over peildata, gemaakte koppelingen en gehanteerde definities, zie de onderzoeksdocumentatie en de begrippenlijst en onderaan het dashboard van de Lokale Monitor Wonen. Hier is ook meer informatie over de methodologische onderbouwing en gehanteerde definities te vinden.

Praktijkvoorbeeld

De Lokale Monitor Wonen geeft gemeenten en corporaties inzicht in de ontwikkelingen binnen de huursector, maar ook de particuliere woningen en koopwoningen. Gemeenten en corporaties kunnen met behulp van de LMW prestatieafspraken maken en monitoren. 

Meer weten?

De Lokale Monitor Wonen staat op Waarstaatjegemeente.nl

Heeft u vragen? Stuur een mail naar waarstaatjegemeente@vng.nl.