VNG verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of voor deelname aan een van onze bijeenkomsten. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Functie;
 • Naam van de organisatie;
 • Contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer;
 • Gegevens surfgedrag op onze websites op basis van IP-adres, deze zijn niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.
 • Voorkeuren voor bijvoorbeeld deelname aan bijeenkomsten / informatie.

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en / of gevoelige persoonsgegevens.

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

VNG verwerkt persoonsgegevens wanneer deze nodig zijn om:

 • Contact met u op te nemen (mail, telefoon, post);
 • Controle of u tot de doelgroep behoort;
 • Verzenden informatie;
 • Uitnodigen bijeenkomsten;
 • Consultatie;
 • Het beantwoorden van door u gestelde vragen;
 • Informeren over wijzigingen van diensten.

Bewaartermijn

VNG zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is en wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Verzenden nieuwsbrief: zolang de aanmelding van de nieuwsbrief geldig is;
 • Overige doelen: evenredig aan de looptijd van het persoonlijk account.

Bijeenkomsten: foto’s, beeld- geluidsopnamen

Tijdens VNG-bijeenkomsten worden foto’s en/of beeld- en geluidsopnamen gemaakt:

 • Wij gebruiken de gemaakte foto’s en/of beeld- en geluidsopnamen voor onze communicatie-uitingen, verslagen en promotie van vervolgactiviteiten.
 • We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor bovengenoemde doelen.

Niet op de foto?

Wilt u niet op de foto en/of beeld- en geluidsopnamen, dan kunt u dit doorgeven aan de fotograaf of filmmaker, of aan de organisatoren.

 • Als u uw eerdere toestemming wilt intrekken dan stuurt u een e-mail naar info@vng.nl, met vermelding van (gebruikte foto/beeld en) welke bijeenkomst.
 • Als u uw eerdere toestemming intrekt dan geldt dit vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt. De intrekking geldt niet met terugwerkende kracht.
 • De VNG is verantwoordelijk voor de verwerking van de tijdens VNG-bijeenkomsten gemaakte foto’s en/of beeld- en geluidsopnamen.

Delen met derden

VNG deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en onze dienstverlening. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Beveiliging

VNG neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Als u desondanks een vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de VNG .

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking te beperken.

Cookies

VNG gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we kunnen zien hoe vaak bepaalde inhoud wordt bezocht. Hiermee willen we de informatievoorziening via de website zo goed mogelijk inrichten.

Op sommige pagina's maakt de website gebruik van inhoud of dienstverlening van derde partijen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een kaart of video wordt getoond of als er een deel van een externe website of voorziening binnen een speciaal venster (iframe) op de website wordt weergegeven. Bij het tonen van dit soort inhoud kunnen derde partijen ook cookies gebruiken.

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met de VNG.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 15 november 2019 en wijzigt wanneer daar aanleiding toe is.