Crys Larsen

Burgemeester Crys Larson van Wijdemeren legt haar functie tijdelijk neer. Larson kampt met long covid en wil zich focussen op het herstel. Voorlopig neemt locoburgemeester Gert Zagt een aantal van haar taken over. De commissaris van de Koning in Noord-Holland gaat binnenkort inventariseren hoe de taken verder ingevuld kunnen worden.