Yvonne Halman

Yvonne Halman begint 15 september 2022 als gemeentesecretaris van Wijdemeren. Zij was dat tot 1 april 2022 ook al in Lopik, daarna ging zij bij de gemeente Amsterdam aan de slag als  programmamanager bedrijfsvoering cluster sociaal domein. Na een klein halfjaar keert ze nu dus terug in haar oude vak. Eerder was Halman onder meer werkzaam voor de Friese DDFK-gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.) in diverse functies, waaronder locosecretaris in Kollumerland en locogriffier in Dantumadiel, en werkte zij bij diverse gemeenten, waaronder Heerenveen (adjunct-gemeentesecretaris) en Raalte (gemeentesecretaris). In Wijdemeren volgt zij Wietske Heeg op, die in november 2021 vertrok. Sindsdien wordt de functie waargenomen door Rudie Heintjes.