Thomas Oosterhaven

Thomas Oosterhaven begint op 1 februari 2021 als griffier van de gemeenteraad van Opsterland. Hij neemt het stokje over van Ieke Zwart, die na veertien jaar met pensioen gaat. Oosterhaven is sinds 2019 directiesecretaris in Waadhoeke. Daarvoor was hij vier jaar raadsgriffier op Vlieland.