Siebren van der Berg

Siebren van der Berg begint op 1 januari 2022 als gemeentesecretaris en algemeen directeur van Smallingerland. Hij is nu nog concerndirecteur bij diezelfde gemeente. De benoeming volgt op het vertrek van Jelmer Mulder, die op diezelfde dag start als gemeentesecretaris in Hoogeveen. Van der Berg werkt sinds 2019 in Smallingerland. Daarvoor was hij acht jaar werkzaam bij de gemeente Leeuwarden, de laatste drie jaar als sectormanager sociale zaken.