Henk-Filipsen

Henk Filipsen, raadslid voor Burgerforum in de gemeenteraad van Losser, is op 21 november 2022 op 56-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Begin oktober werd hem tijdelijk ontslag verleend als lid van de gemeenteraad. In juli van dit jaar kreeg hij nog de gouden gemeentespeld, een onderscheiding voor mensen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de Losserse samenleving. Filipsen zat ruim acht jaar in de gemeenteraad.