Marcel Fiering

Marcel Fiering stopt op 1 maart 2025 na bijna 19 jaar als griffier van de gemeenteraad van Aalten. Hij gaat dan met vroegpensioen. Voor zijn vertrek werkt hij nog enkele maanden samen met zijn opvolger voor een soepele overdracht. Voor Fiering in 2006 aan de slag ging als raadsgriffier, vervulde hij diverse functies bij de voormalige gemeente Lichtenvoorde. Van 1990 tot 2006 was hij hoofd Bestuurszaken van de gemeente Aalten.