Eva-van-der-Bruggen

Eva van der Bruggen wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Schagen. Sinds 1 september 2018 bekleedt ze die functie in de gemeente Texel. Daarvoor was ze manager en hoofd van de afdeling Communicatie in Pijnacker-Nootdorp. Eerder had ze diverse functies binnen het openbaar bestuur op het snijvlak tussen organisatie, politiek en media. Zo werkte ze bij het ministerie van EZ, het Hoogheemraadschap Rijnland, gemeenten en in de Tweede kamer. Van der Bruggen begint op 1 april 2023 in Schagen als opvolger van Nico Swellengrebel die in april 2021 vertrok. Sindsdien is Alexander Meijer de interim-secretaris.