Eric Dammingh

Eric Dammingh is op 1 januari 2021 begonnen als griffier van de gemeenteraad van Dongen. Hij is daar de opvolger van Charlotte Visser die in september 2020 vertrok naar Houten. De functie werd sindsdien waargenomen door Toon Cornelissen. Dammingh was de afgelopen vier jaar raadsgriffier in Haaren dat per 1 januari 2021 opging in omliggende gemeenten. Daarvoor werkte hij in diverse functies voor de gemeenten Haaren, Rijnwoude en Ede. Hij was ook commissie- en gemeenteraadslid in Vught en lid van de lokale rekenkamer van Wageningen.