Astrid van de Klift

Astrid  van de Klift start op 1 december 2022 als gemeentesecretaris van Nijmegen. Ze volgt op die dag Arne van Hout op, die directeur Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat wordt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van de Klift is nu al directeur en plaatsvervangend gemeentesecretaris in Nijmegen. Die functie bekleedt ze sinds april 2021. Daarvoor was ze ruim negen jaar gemeentesecretaris in Veenendaal. In diezelfde gemeente was ze eerder ook hoofd financiën en directeur bedrijfsvoering. Tussen 1994 en 2003 bekleedde ze financiële functies bij de gemeenten Ede en Zeist.