Sorteren
Door bewustwording wil Terneuzen ook andere partijen dan alleen de gemeente en ervaringsdeskundigen aanzetten tot actie. Een inclusieve samenleving is een verantwoordelijkheid van iedereen. Het doel is dat partijen zoals horecaondernemingen, architecten en ontwikkelaars een eigen visie ontwikkelen ten aanzien...
In de Inclusie Agenda beschrijft de gemeente Steenwijkerland per hoofdthema de belemmeringen die worden ervaren en ook de mogelijke oplossingen die door de ervaringsdeskundigen zelf zijn aangedragen. Vervolgens brengt de gemeente ervaringen in beeld rondom de onderwerpen gelijkheid, participatie, ontmoeting...
Inclusie beleid is een breed beleidsterrein en om impact te kunnen hebben is gekozen om prioriteiten aan te geven via de volgende drie speerpunten: bewustwording, participatie en toegankelijkheid
Gemeente Zeist heeft de ambitie dat de gemeente zo spoedig mogelijk energieneutraal is, uiterlijk in 2050.
De gemeente gaat - pragmatisch - op weg naar een duurzamaam Meerjarenonderjarenhoudsplan (MJOP)
Op de website van de gemeente Helmond staan corona-gerelateerde onderzoeken/cijfers, waaronder het Dashboard Impact coronacrisis op Helmond.
Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed
De afgelopen jaren is er door diverse partijen samengewerkt om overlast rondom de jaarwisseling in de gemeente Brummen zoveel mogelijk te beperken. Deze aanpak heeft ertoe geleid, dat de overlast aanzienlijk is teruggedrongen.
Tynaarlo is een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, waarin iedereen telt en wordt gerespecteerd. Een samenleving waarin ook mensen met een beperking op alle levensgebieden volwaardig kunnen deelnemen.