Sorteren
In Schagen heeft het gemeentebestuur het geluk van de burger centraal gesteld in het beleid. Alle uitgaven op de gemeentebegroting worden getoetst aan de vraag of de burger daar gelukkiger van wordt.