Sorteren
Onze samenleving gaat er vooral vanuit dat mensen met een beperking zich moeten aanpassen. Wat nu als we de samenleving zo inrichten dat dit niet meer nodig is. In de gemeente Hoeksche Waard krijgt dit sociale model steeds meer voeten...
De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben geadviseerd dat de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard op bestuurlijk niveau moeten fuseren. Het herindelingsadvies is tot stand gekomen na een discussie van meer dan 10 jaar over de bestuurlijke toekomst van de...
In 2015 is de Huisvestingsverordening 2015-2019 opgesteld. De nieuwe Huisvestingswet 2014 (hierna: wet) maakte aanpassing van de daarvoor geldende huisvestingsverordening noodzakelijk.