Sorteren
In de strategische visie van gemeente Cranendonck is wonen benoemd als het belangrijkste thema. Iedere inwoner heeft ermee van doen. Iedereen heeft recht op een fijn thuis in een prettige leefomgeving.
Dit is het afvalbeleidsplan van de gemeente Cranendonck voor de periode 2017-2022. Door het vastleggen van een praktisch en haalbaar gemeentelijk afvalbeleid is er een basis gevormd voor concrete maatregelen die op het gebied van afvalbeheer worden genomen.
Hoe maak je een toekomst visie van een gemeente concreet, begrijpelijk en inzichtelijk? De gemeente Cranendonck heeft een nieuwe visie op de dienstverlening 2020 ontwikkeld. Men wil de papieren visie tot leven brengen, hierdoor wordt de toekomst tastbaar en ontstaat...