Sorteren
De negen gemeenten in West-Brabant West werken nauw samen in het stelsel Zorg voor jeugd. De gemeenten werken samen op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid.
De gemeenten op de Brabantse Wal (Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom) zijn begonnen om zich de nieuwe opgaven eigen te maken en te komen tot nieuwe oplossingen en samenwerkingen binnen het sociaal domein.