Sorteren
Gemeente Rheden heeft ervoor gekozen om (de doorontwikkeling van) de gemeentelijke organisatie te baseren op de Global Goals. Eerder werd er gewerkt in verschillende domeinen, maar vanaf 2018 worden die vervangen door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen.
Het platform Millenniumgemeente Langedijk is op 1 juli 2008 opgericht, op initiatief van de gemeenteraad.