Sorteren
Het platform Millenniumgemeente Langedijk is op 1 juli 2008 opgericht, op initiatief van de gemeenteraad.
De stichting richt zich primair op duurzaam burgerschap in de eigen gemeente, vanuit een mondiaal denkkader. Ze draagt zorg voor bewustwording en inspiratie aan de eigen bewoners over de vraag hoe mondiale vraagstukken vertaald kunnen worden naar kleine lokale acties.