Sorteren
Uit de jaarlijkse verhardingsinspectie bleek dat een aantal wandelpaden slecht zijn. Er is gezocht naar een alternatief om het onderhoud aan de asfalt wandelpaden in parken te verminderen. Deze paden worden opgeknapt, waarbij het asfalt vervangen wordt door natuurlijk materiaal...
Flitspeiling vuurwerk gemeente Rijswijk
Koplopergemeente Meierijstad investeert in passend onderwijs en steunt de afbouw van speciaal basis onderwijs (SBO) in samenwerkingsverband de Meierij.
Herijking vergadermodel gemeenteraad Woerden
De gemeente gaat - pragmatisch - op weg naar een duurzamaam Meerjarenonderjarenhoudsplan (MJOP)