Sorteren
Koplopergemeente Meierijstad investeert in passend onderwijs en steunt de afbouw van speciaal basis onderwijs (SBO) in samenwerkingsverband de Meierij.
De gemeente is een onderzoek gestart naar het thema 'passend onderwijs'. Doel is inzicht te geven in de toedeling van verantwoordelijkheden en de voorlopige resultaten en de voornaamste uitdagingen te benoemen ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage aan (de doelstellingen...