Sorteren
In de gemeente Urk is er veel gestimuleerd om ondernemers samen te laten komen. Ondernemers binnen de gemeente zijn vooral veel met elkaar gaan doen, waarbij de gemeente vooral de faciliterende rol innam.
Best en Veldhoven doen de Omgevingswet samen (en dat levert veel op).