Sorteren
Gemeenten kunnen het verschil maken in sociaal en economisch herstel na corona. Ze hebben een cruciale verbindende rol, blijkt in de Regio Zwolle. De Regio Zwolle Brigade is daar een sterke troef. Dit is een samenwerking van gemeenten, UWV Werkbedrijf...
Gemeente Haarlemmermeer is in samenwerking met de politie en Soapbox jongerenmarketing een campagne gestart: YouChoose.
Met deze omgevingsvisie "The Next City" geeft de gemeente Groningen richting aan de onstuimige ontwikkeling. Verhoging van de Groningse leefkwaliteit is het centrale thema van deze visie.