Sorteren
Bij de gemeente Breda staat laaggeletterdheid al jaren hoog op de agenda. Hoe helpt de gemeente Breda laaggeletterden?