Sorteren
Realiseren van een Virtual Reality pop-uproom tijdens de Kerstvakantie voor een periode van 5 dagen voor de inwoners van de gemeente Deventer. De Virtual Reality pop-uproom is bedoeld om deelnemers kennis te laten maken met Virtual Reality op het gebied...
Een praktische aanpak met focus op preventie, een sterke toegang, monitoring en nauwe samenwerking tussen professionals zorgen ervoor dat het jeugdbeleid in Deventer werkt.