Sorteren
De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Inclusief is het uitgangspunt. Een goede toegankelijkheid past ook bij het zijn van een gastvrije stad. Toegankelijkheid is wellicht niet de reden dat mensen naar Zwolle komen, maar als je...
Gemeente Haarlemmermeer is in samenwerking met de politie en Soapbox jongerenmarketing een campagne gestart: YouChoose.
De gemeente Zwolle is één van de 25 gemeentes die mee doet aan het koploperprogramma van de VNG voor de implementatie van VN-verdrag voor mensen met een beperking. Het koploper programma is bedoeld om een extra impuls te geven aan...
Van de drempels in de dorps- en buurthuizen tot het festival Mysteryland. De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) speelt een belangrijke rol om gebouwen, openbare buitenruimte en evenementen toegankelijker te maken.