Sorteren
In 2015 is de Huisvestingsverordening 2015-2019 opgesteld. De nieuwe Huisvestingswet 2014 (hierna: wet) maakte aanpassing van de daarvoor geldende huisvestingsverordening noodzakelijk.