Sorteren
Gemeente Haarlemmermeer is in samenwerking met de politie en Soapbox jongerenmarketing een campagne gestart: YouChoose.
De Rekenkamer Breda heeft in de periode maart-november 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de hulp bij de zelfredzaamheid in Breda en hierbinnen de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De gemeente verstuurt deze waarschuwingsbrief bij het aantreffen van illegale hoeveelheid en/of illegaal zwaar vuurwerk in woningen.